Klicka på partisymbolen för att få mer information om partiets flyktingpolitik

Socialdemokraterna

Vi behöver en ny politik som sätter nyanlända invandrares jobbetablering på arbetsmarknaden i centrum och som samlar resurser så tidigt som möjligt för snabbare jobbetablering.

Moderaterna

Vårt Sverige är öppet mot omvärlden. Vi välkomnar arbetskraftsinvandring och erbjuder människor på flykt en möjlighet att söka skydd. Arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället, och därför arbetar Moderaterna för att sänka trösklarna till det första jobbet.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

Centerpartiet

Vi vill ha en generös flyktingpolitik. Det betyder att vi vill öppna dörren för fler flyktingar att komma  till Sverige. Sveriges kommuner har ett stort ansvar för flyktingmottagandet. 

Vänsterpartiet

Ett värdigt och positivt mottagande är viktigt när man ska leva i ett nytt land. Det är också avgörande för att alla mäns, kvinnors och barns ovillkorliga rättighet att söka och finna en fristad i Sverige ska garanteras.

Miljöpartiet

Som gröna politiker har vi gemensamt att vi vill öppna fler dörrar till Sverige och samhället. Medmänskligheten bär vi tillsammans.

Folkpartiet

Vi vill ha en generös och human flyktingpolitik. Att många människor kommer hit och vill studera, jobba och bygga en framtid gör oss alla rikare. Därför är det extra viktigt att de som kommer hit snabbt får lära sig svenska och kan börja jobba.

Kristdemokraterna

Invandring är i grunden positivt och bidrar i allmänhet till utveckling och välfärd. Kristdemokraterna vill ha en human och rättssäker flyktingpolitik. Anhöriginvandringen ska möjliggöra för återförening av familjer som splittrats av krig och andra omständigheter.