Klicka på partisymbolen för att få mer information om partiets flyktingpolitik

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill samla Sverige för att klara de svenska miljömålen. Den biologiska mångfalden ska skyddas, risken med farliga kemikalier minimeras och en plan tas fram för att kraftigt minska övergödningen av haven.

Moderaterna

Vi utgår ifrån förvaltarskapstanken i vår miljöpolitik. Naturen är en fantastik resurs och vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att förvalta den på ett hållbart sätt. Vi prioriterar fyra fokusområden: klimat, kemikalier, hav och sjö samt biologisk mångfald.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna menar att miljöpolitiken har i många fall ett nära samband med energipolitiken, då vårt sätt att utvinna energi kan ha mer eller mindre stor påverkan på miljön. Vi menar därför att en av de viktigaste miljöåtgärderna som kan göras är att förbättra energisystemen.

Centerpartiet

Vi vet att miljöarbetet måste drivas både i Sverige och i EU. Då får vi resultat för miljön. Det handlar om allt från miljövänliga bilar till gröna jobb. Att miljön vi lever i är giftfri är något som ska vara självklart. Du ska inte behöva oroa dig för att maten du äter eller badankan barnet tuggar på är giftig.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt. Vi anser att miljöhänsyn är viktigare än kortsiktiga vinstintressen. Våra gemensamma resurser vill vi använda för investeringar i det som är långsiktigt hållbart som förnybar energi, hållbara transporter och skyddade naturområden.

Miljöpartiet

Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland utan klimatutsläpp men fullt med kollektivtrafik, solceller på taken och ekologisk mat. Vi föreslår en klimatlag som gör att politikerna får detta ansvar. Då kan vi få andra länder att följa efter.

Folkpartiet

Framtidens miljöutmaningar är stora och internationella. Med vetenskap, teknik, demokrati, internationellt samarbete och marknadsekonomi har vi goda möjligheter att lösa många problem.

Kristdemokraterna

Kristdemokraternas miljöpolitik utgår från förvaltarskapstanken, den genomsyrar alla våra ställningstaganden. Vårt mål är att världen ska kunna lämnas till kommande generationer i ett bättre skick än vi själva fick ta emot den. Det är viktigt att satsa resurser på forskning och utveckling av förnybara drivmedel och energikällor.