Klicka på partisymbolen för att få mer information om partiets flyktingpolitik

Socialdemokraterna

Framtiden börjar i skolan. För att vända de fallande skolresultaten behövs gemensamma investeringar i mindre klasser och skickliga lärare – inte fortsatta skattesänkningar. Sverige ska ha en jämlik skola utan vinstjakt.

Moderaterna

En skola med tydlig kunskapsfokus är grundläggande för vårt välfärdssamhälle. För oss är det självklart att varje elev ska ges förutsättningarna att nå sin fulla potential.

Sverigedemokraterna

Det är vår övertygelse att Sveriges möjligheter att också i framtiden kunna konkurrera i en alltmer globaliserad värld är beroende av förbättringar inom utbildningsområdet i allmänhet och inom den högre utbildningen i synnerhet.

Centerpartiet

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Därför behöver vi en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll.

Vänsterpartiet

Vi vill ta bort möjligheten att driva skolor som företag med vinstintresse och istället se till att eleverna ska kunna lita på att den skola som ligger närmast hemmet har goda förutsättningar att ge eleverna den kunskap de har rätt till.

Miljöpartiet

Klyftan växer mellan de elever som klarar skolan och de som halkar efter. Alla barn har rätt till en ärlig chans. Och skolan måste satsa på alla talanger. Därför behövs investeringar i skolan.

Folkpartiet

Skolan ska vara en trygg miljö där alla lär sig läsa, skriva och räkna. Lärarna är viktigast i skolan. Deras status och lön måste öka. I en modern skola är tidiga betyg och nationella prov bra verktyg för uppföljning och stöd.

Kristdemokraterna

Skolans uppgift är att ge varje elev de kunskaper som är nödvändiga för att leva och verka i ett modernt samhälle och att tillsammans med föräldrarna fostra eleverna till ansvarskännande medborgare.