Klicka på partisymbolen för att få mer information om partiets flyktingpolitik

Socialdemokraterna

Läkare och sjuksköterskor ska kunna fokusera på patienterna. Socialdemokraterna vill ha mer personal och ökade resurser i vården, en riktad investering i vård till äldre och minskad administration så att vårdpersonal får mer tid för patienterna. 

Moderaterna

Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens. Vårt mål är en hälso- och sjukvård som ger oss trygghet med hög kvalitet och god tillgänglighet. Vår utgångspunkt för arbetet med att förbättra hälso- och sjukvården är att ge medarbetarna större inflytande över sin arbetssituation.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna står upp för en vård för hela Sverige. En sjukvårdspolitik som utgår från att alla ska ha rätt till bästa vård oavsett var i landet man bor. Med en sjukvård värd namnet ska man inte ha mindre chans att överleva cancer bara för att man råkar bo på fel plats.

Centerpartiet

Oavsett var i landet du bor ska du ha samma rätt till bra vård. Vi tycker att det är du som patient som ska vara i centrum, inte själva sjukvårdssystemet. Du ska ha valmöjligheter så att du kan välja den vård som passar dig. Kanske vill du gå till en kvällsöppen vårdcentral, eller besöka din läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Vänsterpartiet

Den grundläggande principen vid fördelning av skattemedel till vården ska vara att det ska ske efter människors behov och inte efter företags möjligheter till lönsamhet. Vinstsyftande företag ska inte kunna bedriva verksamhet med skattemedel i kärnverksamheten inom vården.

Miljöpartiet

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Folkpartiet

Sjukvården är till för alla och ska vara både effektiv och säker. Alliansen kortade köer och satsade på samordning. Med vårdvalet kan du som patient dessutom själv välja vårdgivare.

Kristdemokraterna

Den solidariskt finansierade hälso- och sjukvården är välfärdens kärna och ska vara behovsstyrd. Den ska kännetecknas av värdighet, kvalitet och tillgänglighet. Vården, liksom omsorgen, måste ha en helhetssyn på människan som tar hänsyn till kroppsliga, själsliga, sociala och andliga behov.